Ağır Beyaz X Bronz G1 Melezi Hindi Populasyonundan Ana ve Baba Hattı geliştirme İmkanları ve Bunların Döllerinin Besi Performansı Bakımından Bazı Ticari Hibritlerle Karşılaştırılması


Elibol O. (Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2007
  • End Date: July 2010