Aygır Fertilitesinin ve Sperma Kalitesinin Değerlendirilmesinde Aquaporinlerin Biyobelirteç Olarak Kullanımının Araştırılması


Olğaç K. T. (Executive), Yazlık M. O., Tırpan M. B., Kaya U., Özkan H., Demirtaş O. B., et al.

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: December 2025