Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısına Yönelik Seçilmiş Metabolitlerin Tayini İçin Nanomateryal Katkılı Moleküler Baskılama Temelli İmpedimetrik Sensörler Geliştirilmesi


Özkan S. A.

TUBITAK Project, 2023 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2023
  • End Date: June 2025