Education Information

Education Information

  • 1995 - 2002 Doctorate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

  • 1991 - 1994 Postgraduate

    Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

  • 1981 - 1986 Undergraduate

    Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English