Education Information

Education Information

 • 1993 - 2000 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Diyabetik sıçanlarda gingival bağ dokusunda nötrofil kemotaksisinin izlenmesi Sustainable Development

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  Sağlıklı ve hastalıklı dişetlerinde nötrofil lökositlerin ultrastrüktürel incelenmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English