Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1987 - 2026 Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - 2014 Head of Department

  Ankara University

 • 2008 - 2012 Vice Dean

  Ankara University

 • 2001 - 2004 Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Undergraduate Orthomyxoviruslar (ufuk üniv)

 • Undergraduate Küf ve maya mantarlarının morfolojik özellikleri

 • Undergraduate Alt solunum yolu enfeksiyonlarına mikrobiyolojik yaklaşım

 • Undergraduate DNA ve RNA viruslarında replikasyon (ufuk üniv)

 • Undergraduate Gastrointestinal sistemde enfeksiyona yol açan virusların klinik mikrobiyolojisi

 • Undergraduate Kuduz virusu (ufuk üniv)

 • Undergraduate İnsan gastroenterit virusları (Rotaviruslar) (ufuk üniv)

 • Undergraduate Virusların genel özellikleri ve sınıflandırılması

 • Undergraduate MSS’xxde enfeksiyona yol açan virusların klinik mikrobiyolojisi

 • Undergraduate Artropod aracılı viral etkenler: Arboviruslar ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi (ufuk üniv)

 • Undergraduate Virus genetiği (ufuk üniv)

 • Undergraduate Parvoviruslar (ufuk üniv)

 • Undergraduate Virusların genel özellikleri ve sınıflandırılması (ufuk üniv)

 • Undergraduate Viral replikasyon

 • Undergraduate Besiyerleri (uygulama)

 • Undergraduate İnsan gastroenterit virusları (Reovirus, Calicivirus, Astroviruslar) (ufuk üniv)

 • Undergraduate Antiviral ajanlar ve viral enfeksiyonların tedavisi (ufuk üniv)

 • Undergraduate Viral hastalıklarda laboratuvar tanı yöntemleri (ufuk üniv)

 • Undergraduate Viral hastalıklarda patogenez (ufuk üniv)

 • Undergraduate Poxviruslar (ufuk üniv)

 • Undergraduate Şiir ve İnsan (seçmeli ders)

 • Undergraduate Solunum yolunun bakteriyel enfeksiyonlarına yaklaşım

 • Undergraduate Arboviruslar ve Kırım Kongo kanamalı ateş virusu

 • Undergraduate Şiir ve İnsan (Seçmeli)

 • Undergraduate Rotavirus

 • Undergraduate Kuduz virusu

 • Undergraduate Human papillomavirus

 • Undergraduate Solunum yolunun viral enfeksiyonlarına yaklaşım

 • Undergraduate Santral sinir sisteminde enfeksiyona yol açan viral etkenlerin klinik mikrobiyolojisi

 • Undergraduate İnfluenzavirus

 • Undergraduate İnsan gastroenterit virusları (Reovirus, Calicivirus, Astrovirus)

 • Undergraduate Virusların genel özellikleri

 • Undergraduate Antiviral ajanlar ve viral enfeksiyonların tedavisi

 • Undergraduate Kuduz

 • Undergraduate solunum yolunun bakteriyel ve viral enfeksiyonlarına yaklaşım-1

 • Undergraduate Hepatit virusları genel özellikler

 • Undergraduate solunum yolunun bakteriyel ve viral enfeksiyonlarına yaklaşım-2

 • Undergraduate Kan yoluyla bulaşan hepatit virusları-1

 • Undergraduate Arboviruslar ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi

 • Undergraduate Fekal oral yollar bulaşan hepatit virusları

 • Undergraduate HPV

 • Undergraduate Mikrop avcıları (seçmeli ders)

 • Undergraduate Santral sinir sistemi enfeksiyonlarına yol açan viral etkenlerin klinik mikrobiyolojisi

 • Undergraduate Virus pratiği

 • Undergraduate solunum yolunun bakteriyel ve viral enfeksiyonlarına yaklaşım-3

 • Undergraduate solunum yolunun bakteriyel ve viral enfeksiyonlarına yaklaşım-4

 • Undergraduate Kan yoluyla bulaşan hepatit virusları-2