Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sokak Siyaseti: İran'da Yoksul Halk Hareketi

A.Ü. S.B.F. Dergisi , vol.64, no.1, pp.307-312, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ortadoğu'da Maduniyet

A.Ü. SB.F. Dergisi , vol.61, no.1, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dışişleri Bakanlığı Personel Rejiminin Dönüşümü: 1980 Darbesinden 2010 Teşkilat Yasasına

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası, Ankara, Turkey, 12 October 2023, pp.121-122

Dışişleri Bakanlığı Teşkilatının Yeniden Yapılanması (1980-2010)

17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2023, pp.192

İsrail’in Arap Ülkeleriyle “Normalleşen” İlişkileri: Abraham Anlaşmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Siyasi İlimler Türk Derneği, I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2022, pp.128-129

Birinci Dünya Savaşı Tarihyazımını 1918-1919 Pandemisi Bağlamında Yeniden Düşünmek

V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: Covid-19 Pandemisi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.28-31

Manda Döneminde Suriye’de Milliyetçi Hareketler: Vataniyye’den Kavmiyye’ye

Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri, Turkey, 17 - 18 October 2019

Mısır’da Otoriter Rejimin Sürekliliği: Ordunun Siyasal Hayattaki Rolü,”

Bilgi-Mülkiye Buluşmaları-Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 February 2019

Evaluating the Role of Ennahda in Democratic Transition inTunisia

Society and Politics in North Africa: Transformations and Challenges, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2018

Baas Partisi nin Kuruluş ve Gelişimi 1943 1961

Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016), 04 November 2016

Filistin İsrail Sorunu'nda Doksanlı Yıllar: Kolonyalizmden Neo Kolonyalizme

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 10 December 2009

Books & Book Chapters

Greek-Turkish Relations During the Junta Regime in Greece (1967-1974)

in: A Century of Greek-Turkish Relations, Christofis Nikos, Editor, Transnational London Press, London, pp.195-205, 2024

"Mısır'da Kamu Yönetimi"

in: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Karasu,Koray, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.297-320, 2022 Creative Commons License

Edward Said’in Entelektüel Evreni ve Filistin

in: Edward Said’le Başlamak: Entelektüel, Sürgün ve Şarkiyatçılık, Fırat Mollaer, Editor, Ithaki Yayınları, İstanbul, pp.223-257, 2021

The Arab Uprisings

in: The Middle East and North Africa, Erdağ Ramazan, Yetim Mustafa, Editor, Anadolu Univesity Publications, Eskişehir, pp.218-249, 2020

“ ‘Mısır Devrimi’ni Anlamak”

in: Değişen Ortadoğu'da Değişmeyen Sorunlar, Yıldırım, Yavuz Atlıoğlu, Yasin, Editor, Dora, Bursa, pp.25-57, 2014

Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset: 1914-1990 Arası Dönem

in: Uluslararası İlişkilere Giriş, Kardaş, Şaban Balcı, Ali, Editor, Küre, İstanbul, pp.25-41, 2014

“Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni (1991-2003)”

in: Siyasi Tarih II, İlber Ortaylı, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.197-225, 2013

Metrics

Publication

36

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals