Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2017 - Continues Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları

    Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 2020 - Continues Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği

    Chairman

Artistic Activity

  • December 2015 Hekimlere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

  • March 2015 EBMT Kongresi