Education Information

Education Information

  • 1994 - 1998 Doctorate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Dr), Turkey

  • 1992 - 1993 Postgraduate

    Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1986 - 1990 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey