Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Öğretmenlerin ders teftişi etkinliklerinde müfettişlerden beklentileri müfettişlerce gerçekleştirilme düzeyleri (Niğde ili örneği)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English