Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Zorunlu Göçe Hegemonik İlişkiler ve İnsan Hakları Bakışı

İçtimaiyat (Online) , vol.6, no.Göç ve Mültecilik Özel Sayısı, pp.390-400, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE-EU: UNIQUE ENLARGEMENT PROCESS

"Global Balance of Power: The European Union and Türkiye as Special Cases, Kocaeli, Turkey, 10 May 2023

The German Government's Policy on Islam and Its Reflections on Turks in Germany

İşgücü Göçünün 60. yılında Almanya'da Türk Toplumu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 11 September 2021, pp.93-116

Gender and Migration: Can We Talk About Feminization of Migration?

Congress on Gender Studies 22 (CGS22), Turkey, 16 - 18 November 2022

Avrupa'daki Türk Diasporasının Diplomasiye etkisi ve Avrupa Birliği ile İlişkilerdeki Rolü

1. Uluslararası Osmanlı-Türkiye Araştırmalar Kongresi, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2022

İnsan Haklarının bir Uluslar üstü Örgüt Tarafından İhlali: FRONTEX Örneği

5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 September 2022

The Spatial Axis of Türkiye in Europe and Its Role in Being a Bridge on the Migration Road

International Security Congress (Uluslararası Güvenlik Kongresi), Malatya, Turkey, 06 September 2022, pp.126-133

Human Rights Violations at the Greece-Turkey Border: Despair of the Refugees

2. Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2022

Almancı ve Yabancı Kıskacında Türk Olmak: Ötekileştirilmenin Getirdikleri

Almanya'da Türk Varlığının 60.Yılı Konferansı, İstanbul, Turkey, 31 January - 01 February 2022

Securitization of Migration in the EU: Reflections on Turkey

Ufuk Üniversitesi Birinci Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 08 February 2021

Turkish Migration to Europe: A Diasporic Community

IEPAS 2020 International Conference, Lizbon, Portugal, 23 - 25 September 2020

Shifting From Europeanization to De-Europeanization in Turkey: How AKP Instrumentalized EU Negotiations?

INTERNATIONAL SEMINAR ON SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL FRAMEWORK BETWEEN EU, TURKEY AND GERMANY, LUDWIGSBURG, Germany, 26 November - 02 December 2016

TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP DILEMMA IN THE CONTEXT OF MEMBER STATE PREFERENCES AND RATIONALIST INSTITUTIONALISM

2nd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 2 - 04 February 2015, pp.278-282 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Bağlantısızlar Hareketi

in: Türk Dış Politikası (1945-1960) Soğuk Savaş'ın Başından Yumuşamaya, Doç. Dr. Yakup KAYA,Doç.Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.373-385, 2022

Diaspora ve Siyaset: Hollanda'daki Faslılar Örneği

in: Siyaset Yazıları, Selçuk Kahraman, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.453-468, 2022

Küresel Göç ve Göçmenlik: Uluslararası İlişkiler Perspektifinden Bir İnceleme

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Doç. Dr. Yusuf SAYIN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.449-456, 2021

Uluslararası Sosyal Politikalar: İnsani Gelişmişlik ve Birleşmiş Milletler

in: Uluslararası Kamu Politikaları, Prof. Dr. Önder Kutlu, Doç. Dr. Yusuf Sayın, Doç. Dr. Sefa Usta, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.343-357, 2021

Türkiye'de Rus Göçmenler

in: Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri, Prof. Dr. Hamdi Genç,Doç. Dr. İsmail Ermağan,Prof. Dr. Ahmet Cihan, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.387-406, 2020 Sustainable Development

NATO and EU: Cooperators or Co-Operators?

in: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Prof. Dr. Sanem BAYKAL, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.289-306, 2017

Metrics

Publication

32

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals