Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2023 - Continues Assistant Professor

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Politika ve Ekonomi Bölümü

  • 2009 - 2023 Lecturer

    Ankara University, Rektörlük, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Courses

  • Undergraduate Current Political Issues

  • Undergraduate Contemporary Global Issues

  • Undergraduate Diplomatik Yabancı Dil

  • Undergraduate Diplomatik Yabancı Dil