Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Faculty Of Socıal And Human Scıences , Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında Avrupa’xxda Türk Diasporası: Hollanda örneği

  Necmettin Erbakan University, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B2 Upper Intermediate German