Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2023 - Continues Lecturer

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü