Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

EU Anchor, Turkish Governance and Economic Performance

in: Current Debates on Public Finance Theory and Practice, M. Erkan Üyümez, Canatay Hacıköylü, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.25-38, 2023

Evolution of the EU Budget via Digitalisation and Greening Priorities

in: Current Debates on Public Finance Theory and Practice, M. Erkan Üyümez,Canatay Hacıköylü, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.101-114, 2023 Creative Commons License

Merkez-Çevre İkilemi Bağlamında Avrupa Birliği'nde Ekonomik ve Parasal Birlik

in: Ekonomide Yeni Arayışlar ve Maliye, Neslihan Burgaz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.267-287, 2022

Krizler Karşısında Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği'nde Makroekonomi Politikalarının Koordinasyonunda Dönüşüm ve Entegrasyon Üzerindeki Etkisisi

in: Dünden Bugüne İktisadi ve Finansal Konular Üzerine Tartışmalar, Ahmet Arif Eren, Emre Güneşer Bozdağ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.111-124, 2022

Evaluation of Turkey's Industrial Policy within the Framework of the EU-Turkey Relations

in: Economic Issues in Retrospect and Prospect II, Aleksandra Gorecka, Altuğ Köktaş, Agnieszka Parlinska, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.87-100, 2018

Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi

in: Avrupa Birliği Temel Konular, Çağrı Erhan, Burça Kızılırmak, Deniz Senemoğlu, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.257-285, 2011

Avrupa Bütünleşmesi

in: Avrupa Birliği Temel Konular, Çağrı Erhan, Burça Kızılırmak, Deniz Senemoğlu, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.1-60, 2011

Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik Yapılanmasında Finansal İstikrar Mekanizmasının Yeri

in: Gürgan Çelebican'a Armağan, Belgin Akçay, Kemal Kızılca, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.55-78, 2011

İstikrar ve Büyüme Paktı

in: Avrupa Birliği'nin Güncel sorunları ve Gelişmeler, Belgin Akçay, Sevilay Kahraman, Sanem Baykal, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.69-91, 2008

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1