Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Avrupa birliği standartları çerçevesinde Türkiye'de veteriner hekimliği öğretimi üzerine bir araştırma

    Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (Dr)