Education Information

Education Information

  • 1996 - 2002 Doctorate

    Ankara University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2002 Doctorate

    SIRA İSTATİSTİKLERİNE DAYALI PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ VE AŞMA İSTATİSTİKLERİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ

    Ankara University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English