Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  İlköğretim öğrencilerinin tanrı imgesinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr)