Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Eski Mısır İnançlarında Kadın

in: Dinler Tarihinde Kadın, Bekir Zakir Çoban, Editor, Selenge, İstanbul, pp.51-78, 2023

Antik Mısır’da Tanrı Seth: Hanedanlar Öncesi Dönem’den Birinci Ara Dönem’in Sonuna Kadar (MÖ. 4000-1980)

in: Dinler Tarihi Yazıları: Prof. Dr. Ömer Faruk Harman'a Armağan, Arık Durmuş, Meral Yasin, Editor, Berikan, pp.857-884, 2022

Putperestlik ile İlgili Hükümler ve Yahudi Olmayanlar ile İlgili Yasalar

in: İlim Kitabı Sefer ha-Mada' Yahudiliğin İnanç ve Ahlak İlkeleri, MERAL YASİN, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.151-216, 2022

Antik Mısır'da Rahip Sınıfı

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2021 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

9

Open Access

2