Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Dekstrometorfan hidrobromür içeren çoklu preparatlardaki etken maddelerin spektrofotometrik, kromatografik ve kapiler elektroforetik yöntemlerle miktar tayinleri

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Pseudoefedrin hidroklorür içeren farmasötik preparatlarda etken maddelerin kemometrik teknikler kullanılarak spektrofotometrik miktar tayinleri

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English