Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2019 - 2020 Researcher

  Case Western Reserve University, Case School of Engineering, Mechanical and Aerospace Engineering

 • 2019 - 2020 Lecturer

  Ankara University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri Bölümü

 • 2013 - 2018 Research Assistant

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi (Dr)

 • 2013 - 2013 Research Assistant

  Izmir Katip Celebi University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu)

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2023 - Continues Ethics Committee Member

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2022 - Continues Member of the Commission

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2022 - Continues Erasmus Program Department Coordinator

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi

 • 2022 - Continues Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2022 - Continues Diş Hekimliği Fakültesi Yetkinlik Haritası Komisyonu

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2021 - Continues Academic Performance D. Board Member

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2020 - Continues Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

 • 2020 - 2023 Fakülte Kurulu Üyesi

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate ANATOMICAL MODEL PREPARATION TECHNIQUES

 • Undergraduate Sindirim Ve Metabolizma

 • Doctorate Baş Ve Boyun Radyolojisi

 • Undergraduate Hareket Sistemi Anatomisi

 • Postgraduate Anatomi

 • Undergraduate Tıbbi Terminoloji

 • Undergraduate Anatomi (Yıllık)

 • Undergraduate LOCOMOTOR SYSTEM ANATOMY

 • Associate Degree Baş ve Boyun Bölgesinin Anatomisi

 • Undergraduate Topografik Anatomi

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Yeterliğe Hazırlık Çalışması

 • Associate Degree Anatomi

 • Undergraduate Anatomik Model Hazırlama Teknikleri

 • Undergraduate CROSS-SECTIONAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY OF HEAD AND NECK REGIONS

 • Undergraduate Dolaşım Ve Solunum Sistemleri

 • Undergraduate Anatomi (Yıllık)

 • Undergraduate NERVOUS AND SENSORY SYSTEMS

 • Undergraduate HEAD AND NECK ANATOMY

 • Undergraduate Baş Ve Boyun Anatomisi

 • Associate Degree Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği II

 • Undergraduate T.M.E. Rahatsızlıkları

 • Associate Degree Anatomi

 • Associate Degree Diş Morfolojisi ve Çiğneme Fizyolojisi

 • Doctorate Seminer

 • Undergraduate CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEM

 • Associate Degree Anatomi

 • Associate Degree Anatomi

 • Associate Degree Anatomi

 • Associate Degree Anatomi