Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LEATHER TANNING IN GEREDE

Kalemisi Dergisi , vol.4, no.8, pp.97-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moda ve Mimarlık Etkileşimi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congress 2016 Fırat Üniversitesi, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.1371-1387

Adana İli Kozan İlçesinde Yapılan Boncuk Oyacılığı Üzerine Bir Araştırma

IV. Uluslarası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.1, pp.707-712

HAKKÂRİ KİLİMCİLİĞİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE YÖRE EKONOMİSİNE KATKISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

kdeniz Üniversitesi III.Antalya Yöresel Ürünler Sempozyumu Antalya(2014), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2015

Hakkari Kilimciliğinin Günümüzdeki Durumu ve Yöre Ekonomisine Katkısı Üzerine Bir Araştırma

3. Yörösel Ürüner Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2014, vol.1, pp.405-413

Anadolu da Telkarinin Geçmişi ve Bugünü

I. Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 26 - 28 June 2009

Takı Tasarımı Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Gücünden Yararlanmak

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.477-478

Kirkitli Düz Dokumalardan Teknik ve Mahalli Terminoloji Üzerine bir Araştırma

8. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 13 - 15 November 2002

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

17

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

3