Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Research Assistant PhD

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Courses

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

 • Undergraduate Denetimli Serbestlik ve Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

 • Undergraduate Denetimli Serbestlik ve sosyal hizmet

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Etik

 • Undergraduate Drama

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

 • Undergraduate Adalet Sisteminde Çocuk ve Sosyal Hizmet

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

 • Undergraduate Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Sustainable Development