Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Greek-Turkish Relations During the Junta Regime in Greece (1967-1974)

in: A Century of Greek-Turkish Relations, Christofis Nikos, Editor, Transnational London Press, London, pp.195-205, 2024

Soğuk Savaş Sonrası Türk-Yunan İlişkilerinde Değişim

in: Beş Deniz Havzasında Türkiye, Aydın Mustafa, Erhan Çağrı, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.257-280, 2006

Soğuk Savaş Sonrası Yunanistan Dış Politikasının Yeniden Biçimleniş Süreci

in: Türkiye’nin Komşuları, Uzgel İlhan, Türkeş Mustafa, Editor, İmge, Ankara, pp.21-73, 2002

1923-1939 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.1, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.325-356, 2001

1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.1, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.178-193, 2001

1960-1980 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.1, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.716-768, 2001

1945-1960 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.1, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.576-614, 2001

1990-2001 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.2, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.440-480, 2001

1980-1990 Yunanistan’la İlişkiler

in: Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.2, Oran Baskın, Editor, İletişim, İstanbul, pp.102-123, 2001

AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye’nin Politikaları

in: Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar: En Uzun On Yıl, Özcan Gencer, Kut Şule, Editor, Boyut, İstanbul, pp.247-284, 1998

Metrics

Publication

14

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

27

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals