Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1994 - Continues Research Assistant PhD

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Courses

  • Undergraduate Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları

  • Undergraduate Seminer 1 - Avrupa Birliği

  • Undergraduate Uluslararası Hukuk

  • Undergraduate Seminer 2 - Avrupa Birliği