Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Scoping review of cost-effectiveness evidence for interventions in peripartum depression

COST Action Riseup-PPD Second International Conference, Sofija, Bulgaria, 21 September 2023, vol.44

COVID- 19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE'DE KAMU HASTANELERİNİN GELİRLERİNE ETKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022

Lean Six Sigma case study in a public hospital

7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 19 June 2022

Can we use waste generation as a smart indicator?

Smart Cities Conference, Bucharest, Romania, 5 - 06 December 2019, pp.51-64

Sağlıkta Dönüşüm Aracı Olarak Kamu Özel Ortaklığı: Türkiye’de Örnek Olay Çalışması

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.39-40

Sağlıklı Kent Göstergelerinin Kent Güvenliğine Etkisinin Değerlendirilmesi

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.480-482

Analyzing of Managerial Competencies of Health Care Services Administrators in Turkish Public Health Sector

1. Uluslararası İnsan Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.523-529

Yerel Yönetimde Etkililik

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.642-649

Sanat Olarak Sağlık Yönetimi: İşbaşında Öğrenilen Yönetici Yetkinlikleri

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.326-333

Yetkinlik Temelli Eğitim: Sağlık Yönetimi Çekirdek Eğitim Programının İncelenmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.5, pp.248-254

Kamu Hizmetleri Motivasyonu Kuramı Işığında Eğitimde Motivasyon İhtiyacı Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.37-43

Sağlık Hizmetleri Sunumunda Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Önemi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 01 April 2010

Kalkınmada Kamu Yönetiminin Rolü

1. Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman, Turkey, 1 - 02 September 2005, pp.3-8

Books & Book Chapters

Sağlıkta Değer Odaklı Stratejik Satın Alma

in: Güncel Yaklaşımlarla Teoriden Uygulamaya Sağlıkta Stratejik Yönetim, Kubilay ÖZER, Mehtap ÇAKMAK BARSBAY, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.267-286, 2023

Sağlık Girişimciliğinde Yönetim ve Örgütlenme

in: Sağlık Girişimciliği, Aykut Ekiyor, Yeter Demir Uslu, Editor, Nobel, Ankara, pp.743-762, 2023

Küresel Sağlık Güvenliği Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Güncel Bakış

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, Prof. Dr. Zekai Öztürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.105-124, 2022

Küresel Sağlık ve Uluslararası Sağlık Kuruluşlarının Rolü

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu , Prof. Dr. Zekai Öztürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.7-26, 2021

Yapay Zekâ ve Gelecekte Lojistik Alanında Kullanımı

in: Lojistik Gelecek, Prof. Dr. Mustafa Polat, Dr. Aziz Yurttaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.75-87, 2021

Örgütsel sessizlik: Sükut altın mıdır?

in: Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü, Berat Çiçek, Editor, Nobel, Ankara, pp.43-53, 2021

Yerel Yönetimin Kamu Sağlığına Katkısı

in: Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Levent Memiş, Oğuzhan Erdoğan, Cenay Babaoğlu, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.19-37, 2020

Energy Efficiency in the Turkish Health Sector

in: Handbook of Energy and Environment Policy, Celil Aydın, Burak Darıcı, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.45-54, 2019

Environment and Healthcare Sector: Current Debates on Sustainability

in: Environment and Sustainability, Celil Aydın, Burak Darıcı, Editor, Peter Lang GmbH International Academic Publishers, pp.75-88, 2019

Sağlık Turizminin Kırsal Kalkınmaya Etkisi

in: Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras Ayaş, Mutlu Yılmaz, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.231-242, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals