Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi (Dr), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Ortognatik cerrahi geçiren erişkin hastalarda postoperatif analjezide intraoperatif diklofenak-sodyum ile tramadolun karşılaştırılması

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi (Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English