Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

 • 2017 - 2018 Professor

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2013 - 2017 Professor

  Izmir Katip Celebi University, Faculty Of Socıal And Human Scıences

 • 2012 - 2013 Professor

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2006 - 2012 Associate Professor

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2003 - 2006 Assistant Professor

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 1990 - 2003 Research Assistant

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Head of Department

  Ankara University

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Namık Kemal Üniversitesi

 • 2014 - 2017 Head of Department

  Izmir Katip Celebi University

 • 2014 - 2017 Head of Department

  Izmir Katip Celebi University

 • 2003 - 2012 Head of Department

  Bolu Abant İzzet Baysal University

 • 2009 - 2010 Vice Dean

  Bolu Abant İzzet Baysal University

 • 2003 - 2006 Assistant Director of the Institute

  Bolu Abant İzzet Baysal University

Courses

 • Undergraduate Yunanca I

 • Undergraduate Osmanlı Diplomatikası

 • Postgraduate Tarih Metodolojisi I

 • Undergraduate Osmanlıca Metinler I

 • Postgraduate Osmanlı Paleografyası I

 • Undergraduate Osmanlı Paleografyası I

 • Undergraduate Ortaçağ Batı Avrupa Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Paleografyası II

 • Postgraduate Tarih Metodolojisi II

 • Undergraduate Yunanca III

 • Undergraduate Yunanca IV

 • Undergraduate Tarih Yazıcılığı

 • Undergraduate Haçlı Seferleri Tarihi

 • Postgraduate Osmanlı Paleografyası II

 • Undergraduate Osmanlı Diplomatika I

 • Undergraduate Osmanlıca Metinler II

 • Undergraduate Yunanca II

 • Undergraduate Bizans Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Diplomatikası II

 • Undergraduate Osmanlı Diplomatikası I