Education Information

Education Information

 • 1992 - 1998 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr), Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  5-fluoro-1,2,6-trisübstitüe benzimidazol karboksilat ya da amid türevlerinin sentez, yapı-aydınlatılması ve antimikrobiyal etkileri üzerinde çalışmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  1,2,5(6)-trisübstitüe benzimidazol türevlerinin sentez, yapı-aydınlatması ve mikrobiyolojik etkileri üzerinde çalışmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English