Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2015 - 2019 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Migration und erziehung in den romanen Leyla von Feridun Zaimoğlu und Hürriyet Bir sevda Masalı von Nur İçözü

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı