Research Areas

Social Sciences and Humanities

Quranic Commentary


Erken dönem tefsir faaliyetleri ve tefsir rivayetleri


Hadis eserlerindeki tefsir rivayetleri


Tefsir el yazmaları


Ricâl ilmi ve isnâd sistemi


Oryantalistik tefsir çalışmaları


Çağdaş tefsir akımları


Tefsir tarihi ve tefsir usulü


Hıristiyanlıktaki tefsir akımları


Kur’ân’ın ana konuları


Kur’ân kıraatları


Kur’ân’ın okunması ve tecvîd


Basic Islamic Sciences