Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

 • 2010 - 2011 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Mısır’da toplum, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşam -Fethinden Emevîler döneminin sonuna kadar (18-132/639-750)-

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Yl) (Tezli)