Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Cumhuriyetçi Özgürlüğün İkilemine Bir Yanıt: Halkçı Cumhuriyetçilik

in: Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler: Düşünceyi Derinleştirmek, Pratiği Sorgulamak, Selman Saç, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.85-98, 2023

Popülizm ve Demokrasi: Bir Kavramsal Gerilimin Kısa Öyküsü

in: Demokrasi: Kavram, Kurum, Süreç, Menderes Çınar, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.393-412, 2023

Teoriyle Pratik Arasında Latin Amerika'da Popülizm

in: Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür, Esra Akgemci,Kazım Ateş, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.155-172, 2020

Bizim Ödipal Çaresizliğimiz: Histeri, Paranoya ve Kolektif Kurtuluşun İmkânları Üzerine..

in: Ütopyalar: Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer, Aksu Bora,Kadir Dede, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.119-131, 2018

Metrics

Publication

12

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1