Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz Ve Radyoloji (Diş Hekimliği) (Dr), Turkey

 • 1992 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İnternal rezorbsiyon kavitelerinin belirlenmesinde farklı görüntüleme yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi-İnsan kadavra çenelerinde ex vivo çalışma

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz Ve Radyoloji (Diş Hekimliği) (Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English