Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Hüseyin Şen & Ayşe Kaya (2014), "Dünden Bugüne AB’de ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz"

in: Prof. Dr. Fevzi Devrim’e Armağan, Kamil Tüğen, Editor, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, pp.1-50, 2014

Hüseyin Şen, Tolga Saruç & Abdullah Keskin (2008), "İktisadi Kalkınmanın Finansmanı"

in: Kalkınma Ekonomisi: Seçme Yazılar , Muhsin Kar Sami Taban, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-50, 2008

Hüseyin Şen, Mahmut Yardımcıoğlu & Muhsin Kar (2007), "Türkiye’de İç Borçların Gelişimi ve Yönetimi"

in: Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ahmet Ay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.1-300, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

61