Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr), Turkey

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr), Turkey

 • 1987 - 1994 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 1983 - 1985 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl), Turkey

 • 1979 - 1982 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Türkiye’xxde Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

 • 1995 Doctorate

  Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Üniversite Öğretiminin Önemi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

 • 1985 Postgraduate

  Ankara Bölgesi Aktif Futbolcularının Sosyo-Ekonomik Sağlık-Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile Başarı Durumları Üzerine Bir Araştırma Sustainable Development

  Gazi University, 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024ORPHEUS Danışmanlık Eğitimi

  Personal Evolution , Ankara Üniversitesi

 • 2022Yöneticiler için Temel Hukuk ve İdare hukuku

  Personal Evolution , Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü

 • 2004Zaman ve Stres Yönetimi Sertifika programı

  Personal Evolution , Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)