Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bankaların Borçlanma Araçlarını Hisse Senedine Dönüştürme Yetkisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 May 2017

Kooperatifler Hukukunda İhtiyaç Duyulan Değişiklikler ve Yenilikler

Türkiye'de Kooperatifçilik, Aydın, Turkey, 09 May 2016

Türk Ticaret Kanununun Faize İlişkin Düzenlemeleri

Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış, Magusa, Cyprus (Kktc), 15 - 16 May 2015, pp.22-30

TTK m.1530 Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Dünyasına Etkileri, Ankara, Turkey, 08 December 2012

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Yeniden Yapılanmaları

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2011, pp.255-291

TTK'ya Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi

Şirketler Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 December 2013

KOBİ'lerİn Web'e Uyum Süreçleri ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki Yeni Düzenlemeler

1.Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, Ordu, Turkey, 24 - 25 April 2012

Birleşme-Bölünme-Tür Değiştirme

6212 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Değişiklik ve Yenilikler, Ankara, Turkey, 27 April 2012

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Şirketlerinde Birleşme-Bölünme-Tür Değiştirme

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 20 April 2012

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

2