Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2001 - Continues Assistant Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Doctorate Anonim Ortaklıklarda Yapısal Değişiklikler

 • Undergraduate KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

 • Postgraduate Finansal Hukuk

 • Postgraduate Dönem sonu projesi

 • Undergraduate Şirketler Hukuku

 • Undergraduate Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku

 • Undergraduate Anonim Şirketler Hukuku

 • Undergraduate Seminer

 • Postgraduate Anonim Ortaklıklarda Yapısal Değişiklikler

 • Postgraduate Hukuki Açıdan Anonim Şirketlerin Yeniden Yapılanması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate HUKUKİ AÇIDAN ANONİM ŞİRKETİN YENİDEN YAPILANMASI

 • Undergraduate Kooperatifler Hukuku

 • Undergraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Anonim Şirketlerde Yapısal Değişiklikler

 • Postgraduate Özel Alan Dersi

 • Undergraduate Sigorta Hukuku

 • Undergraduate İŞLETME HUKUKU