Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Vaka temelli interaktif tartışma

 • Undergraduate Solunum sıkıntısı olan hastaya yaklaşım

 • Undergraduate Olgularla alerjik hastalıklara yaklaşım

 • Undergraduate Astım

 • Undergraduate Probleme dayalı öğrenme (PDÖ)

 • Undergraduate Solunum sınıtısı olan hastaya yaklaım

 • Undergraduate Olgularla alerjk hastalıklara yaklaşım

 • Undergraduate Problme dayalı öğrenme (PDÖ)