Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ankara Kenti Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Meyve Türlerinin Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığında Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilme Olanakları

I.Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi- 7.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.154

Ankara Florasındaki Endemik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilme Olanakları

I.Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi- 7.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.208

Yeşil Altyapının Peyzaj Şehirciliği Açısından İrdelenmesi Bademlidere Alt Havzası Örneği

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.3-4

Kültürel Peyzajlar ve Kırsal Kalkınma İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.159-165

Anadolu Türk Kültüründe Bahçe Tasarımında Süs Bitkileri Kullanımı

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.145-148

Minyatür Sanatında Süs Bitkilerinin Kullanımı

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.106

Books & Book Chapters

SÜS BİTKİLERİNİN KÜLTÜREL ÇAĞRIŞIMLARI VE SEMBOLİK BİTKİLER

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019 / Haziran, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.165-180, 2019

‘PEYZAJ TASARIM ÖĞESİ’ OLARAK BİTKİLERİN KENT KİMLİĞİÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019 / Haziran, Prof. Dr. Latif GÜRKAN KAYA, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.209-222, 2019