Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Seeing Injustice

PHILOSOPHY OF JUSTICE , vol.12, pp.359-367, 2015 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Vulnerability, Suffering and the Law under the Earthquake

Revista de Dreito , vol.35, no.13, pp.66-74, 2024 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hukukta Anlatının Karşılığını Buldurmak

Çatlak Zemin , vol.1, pp.1, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ataerkilliğin Hukuka Dayatması

Radikal , vol.1, pp.1-2, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Objektiflik, Hukuk ve Dworkin

Aydınlanma ve Hukuk , vol.1, pp.55-70, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Genel Ahlakın Vazgeçilmezliği mi?

Güncel Hukuk , vol.1, pp.30-40, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı , vol.1, pp.15-30, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

John Rawls’un Ardından

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi , vol.2, pp.10-25, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

John Rawls’ta Liberal Nötr Devlet

Yeni Türkiye , vol.4, no.25, pp.1-15, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etiğe Dayalı Hukuk Eğitimi ve Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği

TTeorik ve Pratik Yönleriyle Tarihten Günümüze Yargı Etiği, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2023, pp.19-35 Sustainable Development

Yargıtay Hukuk Kliniği

IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019

Law and Justice in the Crisis Times

world Philosophy Congress, 13 August - 20 March 2018

The Job of the Judge in the Crisis Times

The World Philosophy Congress, Pekin, China, 13 - 20 August 2018

Seeing Injustice: Mirror-Prison Experience

New perspectives on Active Learning and Teaching in Legal Education, 03 November 2017

Seeing Injustice and Legal Clinics

Legal Clinics, 27 - 28 October 2016

Hukuk Eğiminde Etik Erdemler Erdemli Hukukçu Olmak

Adalet Bakanlığı, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2015

6284 Sayılı Kanun ve Hâkimlerin Bakış Açısı

Adalet Akademisi, İzmir, Turkey, 9 - 11 October 2015

Poverty and Gender

IVR World Congress 2015, Georgetown, Guyana, 27 July - 01 August 2015

Books & Book Chapters

Kriz Zamanlarında Hukuk ve Felsefe

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2023 Sustainable Development

Adaletsizlik Perspektifinden Hukuki Bir kurum Olarak Aile

in: Bu Çağda Aile? Güncel Tartışmalardan Bir Kesit , Neşe Şahin Taşgın,Yasemin Ahi, Editor, Notabene, İstanbul, pp.53-77, 2023 Sustainable Development

Hâkimin İşini Konumalandırıldığı Yerden Anlamak: Adil Olmayan Kural Karşısında Hâkim

in: ETİK, HUKUK VE İNSAN HAKLARI İoanna Kuçuradi’ye 85. Doğum Günü İçin, Uygur, Gülriz; Tepe, Harun; Çotuksöken, Betül, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.221-242, 2021

Yargılamada Karşılığını Bulmayan Anlatılar-Karşılığı Bulunamayan Anlatılar

in: Hukukta Anlatı-Hukukun Anlatısı, Uygur, Gülriz; İspir, Zeynep, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.71-84, 2021

Authoritarian Populism and Epistemic Injustice in the Context of the Vulnerable Legal Subject

in: Populism Perspectives from Legal Philosophy, S.Kirste-N.Paulo, Editor, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp.263-282, 2021

Gender Inequality and Vulnerable Legal Subject in the Context of Cultural Oppression and Legal Culture

in: On Equality and Liberty and Their Contemporary Legal Meanıng: From Sw 61 of the Lucerne IVR World Congress, Jasminka Hasanbegoviç,, Belgrade 2021., Editor, Dosije Studio, Belgrade, pp.11-45, 2021

Hukukta Adaletsizliği Görmek

Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2013, Ankara, 2020

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete dayalı Şiddetle Mücadelede Hukuk Yetersiz midir? 4320 sayılı Kanun ve 6284 sayılı Kanun Çerçevesinde Bir İnceleme"

in: Kişisel Olan Politiktir Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, Kaptanoğlu İlknur, Editor, Notabene, İstanbul, pp.79-113, 2020

Türkiye Üniversitelerinde İnsan Hakları Eğitimi-2012 Verileri Çerçevesinde Bir İnceleme

in: Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları Eğitimi, Kuçuradi İoanna-Tepe Harun, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.165-185, 2020

ADALETSİZLİK İKLİMİNDE ADALETSİZLİĞİ GÖRMEK/ADALETSİZLİĞİ ÜRETMEMEK

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof.Dr.Yasemin Işıktaç Armağanı , Sercan Gürler, Editor, Sümer, İstanbul, pp.51-64, 2020

Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri

in: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Gülriz Uygur-Nadire Özdemir, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.57-90, 2019

Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri: Etik Temelde Bir Arayış-Dönüşüm İlkesi I

in: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Gülriz Uygur, Nadire Özdemir, Editor, Seçkin, Ankara, pp.57-92, 2018

İoanna Kuçuradi'nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının Türetilmesindeki Temel Problem

in: İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken, Hülya Şimga, Gülriz Uygur, Editor, Tarihçi Kitabevi, Ankara, pp.161-173, 2014

Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet

in: Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Gülriz Uygur, Funda Kaya, Nadire Özdemir, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.9-61, 2014

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”,,

in: Nermin Abadan Unat’a Armağan, Serpil Sancar, Editor, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, pp.230-245, 2011

Kadına Karşı Ev-İçi Şiddete Yönelik Eşitlikçi Hukuk Anlayışı

in: Esin Konanç Sempozyumları, Sema Taşpınar Ayvaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.30-45, 2011

“Hukuk Kavramı: Normların Türetilmesi ve Geçerliliği Ayrı Sorunlar mıdır? İnsan Hakları Bakımından Bir değerlendirme”,

in: Felsefe Söyleşileri, Betül Çotuksöken,Ahu Tunçel, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.60-85, 2011

Ev-İçi Şiddet Bağlamında Koruma Tedbirleriyle İlgili Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

in: Esin Konanç Sempozyumları, Sema Taşpınar Ayvaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.40-55, 2011

Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formulü”

in: Gürgan Çelebican’a Armağan, AÜHF, Editor, AÜHF, Ankara, pp.110-130, 2011

Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek

in: Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar, İoanna Kuçuradi, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.40-55, 2011

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi:

in: Nermin Abadan Unat'a Armağan, Sancar, Serpil, Editor, Koç Üniversitesi, İstanbul, pp.859-892, 2011

İnsan Hakları ve Hukuki Diskur: Kültürellik Tartışmaları Çerçevesinde Etik Dayanağı Hukuki Diskura Yerleştirmede Rawls’un Reflektif Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?

in: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları/Human Rights: 60 Years After the Universal Declaration, Ioanna Kuçuradi, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.15-30, 2011

Metrics

Publication

78

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

28

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

43

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals