Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Seeing Injustice

PHILOSOPHY OF JUSTICE , vol.12, pp.359-367, 2015 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Hukukta Anlatının Karşılığını Buldurmak

Çatlak Zemin , vol.1, pp.1, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ataerkilliğin Hukuka Dayatması

Radikal , vol.1, pp.1-2, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Objektiflik, Hukuk ve Dworkin

Aydınlanma ve Hukuk , vol.1, pp.55-70, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Genel Ahlakın Vazgeçilmezliği mi?

Güncel Hukuk , vol.1, pp.30-40, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı , vol.1, pp.15-30, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

John Rawls’un Ardından

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi , vol.2, pp.10-25, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

John Rawls’ta Liberal Nötr Devlet

Yeni Türkiye , vol.4, no.25, pp.1-15, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargıtay Hukuk Kliniği

IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019

Law and Justice in the Crisis Times

world Philosophy Congress, 13 August - 20 March 2018

The Job of the Judge in the Crisis Times

The World Philosophy Congress, Pekin, China, 13 - 20 August 2018

Seeing Injustice: Mirror-Prison Experience

New perspectives on Active Learning and Teaching in Legal Education, 03 November 2017

Seeing Injustice and Legal Clinics

Legal Clinics, 27 - 28 October 2016

Hukuk Eğiminde Etik Erdemler Erdemli Hukukçu Olmak

Adalet Bakanlığı, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2015

6284 Sayılı Kanun ve Hâkimlerin Bakış Açısı

Adalet Akademisi, İzmir, Turkey, 9 - 11 October 2015

Poverty and Gender

IVR World Congress 2015, Georgetown, Guyana, 27 July - 01 August 2015

Books & Book Chapters

Hâkimin İşini Konumalandırıldığı Yerden Anlamak: Adil Olmayan Kural Karşısında Hâkim

in: ETİK, HUKUK VE İNSAN HAKLARI İoanna Kuçuradi’ye 85. Doğum Günü İçin, Uygur, Gülriz; Tepe, Harun; Çotuksöken, Betül, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.221-242, 2021

Yargılamada Karşılığını Bulmayan Anlatılar-Karşılığı Bulunamayan Anlatılar

in: Hukukta Anlatı-Hukukun Anlatısı, Uygur, Gülriz; İspir, Zeynep, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.71-84, 2021

Authoritarian Populism and Epistemic Injustice in the Context of the Vulnerable Legal Subject

in: Populism Perspectives from Legal Philosophy, S.Kirste-N.Paulo, Editor, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp.263-282, 2021

Gender Inequality and Vulnerable Legal Subject in the Context of Cultural Oppression and Legal Culture

in: On Equality and Liberty and Their Contemporary Legal Meanıng: From Sw 61 of the Lucerne IVR World Congress, Jasminka Hasanbegoviç,, Belgrade 2021., Editor, Dosije Studio, Belgrade, pp.11-45, 2021

Hukukta Adaletsizliği Görmek

Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2013, Ankara, 2020

Türkiye Üniversitelerinde İnsan Hakları Eğitimi-2012 Verileri Çerçevesinde Bir İnceleme

in: Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları Eğitimi, Kuçuradi İoanna-Tepe Harun, Editor, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, pp.165-185, 2020

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete dayalı Şiddetle Mücadelede Hukuk Yetersiz midir? 4320 sayılı Kanun ve 6284 sayılı Kanun Çerçevesinde Bir İnceleme"

in: Kişisel Olan Politiktir Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, Kaptanoğlu İlknur, Editor, Notabene, İstanbul, pp.79-113, 2020

ADALETSİZLİK İKLİMİNDE ADALETSİZLİĞİ GÖRMEK/ADALETSİZLİĞİ ÜRETMEMEK

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof.Dr.Yasemin Işıktaç Armağanı , Sercan Gürler, Editor, Sümer, İstanbul, pp.51-64, 2020

Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri

in: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Gülriz Uygur-Nadire Özdemir, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.57-90, 2019

Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri: Etik Temelde Bir Arayış-Dönüşüm İlkesi I

in: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Gülriz Uygur, Nadire Özdemir, Editor, Seçkin, Ankara, pp.57-92, 2018

Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet

in: Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Gülriz Uygur, Funda Kaya, Nadire Özdemir, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.9-61, 2014

İoanna Kuçuradi'nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının Türetilmesindeki Temel Problem

in: İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken, Hülya Şimga, Gülriz Uygur, Editor, Tarihçi Kitabevi, Ankara, pp.161-173, 2014

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”,,

in: Nermin Abadan Unat’a Armağan, Serpil Sancar, Editor, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, pp.230-245, 2011

“Hukuk Kavramı: Normların Türetilmesi ve Geçerliliği Ayrı Sorunlar mıdır? İnsan Hakları Bakımından Bir değerlendirme”,

in: Felsefe Söyleşileri, Betül Çotuksöken,Ahu Tunçel, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.60-85, 2011

Kadına Karşı Ev-İçi Şiddete Yönelik Eşitlikçi Hukuk Anlayışı

in: Esin Konanç Sempozyumları, Sema Taşpınar Ayvaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.30-45, 2011

Ev-İçi Şiddet Bağlamında Koruma Tedbirleriyle İlgili Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

in: Esin Konanç Sempozyumları, Sema Taşpınar Ayvaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.40-55, 2011

Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek

in: Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar, İoanna Kuçuradi, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.40-55, 2011

Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formulü”

in: Gürgan Çelebican’a Armağan, AÜHF, Editor, AÜHF, Ankara, pp.110-130, 2011

İnsan Hakları ve Hukuki Diskur: Kültürellik Tartışmaları Çerçevesinde Etik Dayanağı Hukuki Diskura Yerleştirmede Rawls’un Reflektif Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?

in: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları/Human Rights: 60 Years After the Universal Declaration, Ioanna Kuçuradi, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.15-30, 2011

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi:

in: Nermin Abadan Unat'a Armağan, Sancar, Serpil, Editor, Koç Üniversitesi, İstanbul, pp.859-892, 2011

Metrics

Publication

70

Project

6

Thesis Advisory

43

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals