Education Information

Education Information

 • 1991 - 1999 Doctorate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1987 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  John Rawls'ın adalet görüşü bakımından devlet problemi

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 1990 Postgraduate

  Türkiye'de çocuk mahkemeleri (hukuk sosyolojisi açısından bir inceleme)

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English