Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sibirya'da  konuşulan Türk lehçeleri, edebiyatları, budun dilbilimi, diyalektoloji ve toplum dilbilimi konuları

Philology
Contemporary Turkish Dialects and Literature