Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2012 - 2018 Associate Professor

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 1994 - 2005 Research Assistant

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2005 - Continues Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Doctorate 04016090 Türk Diyalektolojisi II

 • Undergraduate TL3012 Hakas Türkçesi VI

 • Undergraduate TL2012 Hakas Türkçesi IV

 • Undergraduate TL3120 Hakas Türkçesi Sözlü ve Yazılı Anlatım II

 • Undergraduate TL1044 Kuzey-Doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi

 • Undergraduate TL2082 Hakas Türkçesi Okuma-Anlama II

 • Undergraduate TL3064 Kuzey-Doğu (Sibirya) Türk Lehçelerinin Tarihsel Grameri

 • Undergraduate TL3040 Çağdaş Hakas Edebiyatı

 • Undergraduate TL1012 Hakas Türkçesi II

 • Undergraduate TL4068 Kuzey-Doğu (Sibirya) Türk Halk Edebiyatı