Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - Continues Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Pathology of immune deficiency

 • Undergraduate Developmental abnormalities in bone cells, matrix and structure

 • Undergraduate Bone and soft tissue diseases

 • Undergraduate Hypersensitivity reactions

 • Undergraduate İmmün sistemde effektör mekanizmalar ve immünolojik defans

 • Undergraduate Effector mechanisms and immunological defense in the immune system

 • Undergraduate Otoimmün hastalık gelişim mekanizmaları

 • Undergraduate İMMÜN SİSTEM PATOLOJİSİNE GENEL YAKLAŞIM

 • Undergraduate Autoimmune disease development mechanisms

 • Undergraduate Immunodeficiencies

 • Undergraduate Yumuşak doku tümörleri

 • Undergraduate İMMÜN TOLERANS, TRANSPLANTASYON VE TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ

 • Undergraduate İmmün yetmezlikler

 • Undergraduate Soft tissue tumors

 • Undergraduate İmmün sisteme giriş

 • Undergraduate Kemik metabolik hastalıkları

 • Undergraduate Lab Practice: Pathology of the musculoskeletal system

 • Undergraduate Kemik tümörleri

 • Undergraduate Soft tissue diseases

 • Undergraduate Yumuşak doku hastalıkları

 • Undergraduate Immune tolerance

 • Undergraduate Introduction to the immune system

 • Undergraduate Bone tumors

 • Undergraduate Immune Tolerance

 • Undergraduate Hipersensitivite reaksiyonları

 • Undergraduate Kemik ve yumuşak doku hastalıkları

 • Undergraduate General overview of immune system pathologies

 • Undergraduate İmmün tolerans

 • Undergraduate Kemik tümörleri

 • Undergraduate İMMÜN SİSTEME GİRİŞ

 • Undergraduate Pathology of immune system

 • Undergraduate Bone tumors

 • Undergraduate Pathology of hypersensitivity

 • Undergraduate HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI

 • Undergraduate İMMÜN YETMEZLİKLERİN OLUŞ MEKANİZMASI