Education Information

Education Information

  • 1998 - 2001 Expertise In Medicine

    Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2001 Expertise In Medicine

    Prostat karsinomlarında neovaskülaritenin anlamı ve regülatörlerinin rolü

    Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English