Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The New Europen Bankruptcy Convention

YEARBOOK OF EUROPEAN LAW , vol.11, pp.295-311, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanunlar İhtilafı Hukuku

Dış İşleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Ankara, Turkey, 12 January 2012

Books & Book Chapters

Türk Milletlerarası Özel Hukuku

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022

Tabiiyet Hukuku -Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022

Chp.6 "Article 4 of the Rome I Regulation on the Applicable Law in the Absence of Choice - Methodological Analysis, Considerations"

in: Research Handbook on EU Private International Law, Peter Stone, Youseph Farah, Editor, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, pp.170-196, 2015

Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve İflası Hakkında 2001/24/EC Direktifi

in: Prof.Dr.Tuğrul Arat'a Armağan, Bilgin Tiryakioğlu,Gülin Güngör,Sanem Baykal,Esra Dardağan Kibar,Rifat Erten,Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik,Sedat Sirmen,İlke Göçmen,Neva Övünç Öztürk, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.561-592, 2012

Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2000

İstanbul Sözleşmesi Modelinde Milletlerarası İflasın Düzenleniş Biçimi

in: Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, --------------------, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, pp.113-134, 1999

Milletlerarası Özel Hukukta iflas

Ankara Üniversitesi, Ankara, 1997

Metrics

Publication

31

Citation (Scholar)

246

H-Index (Scholar)

10

Citiation (TrDizin)

28

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

23

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals