Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Labor Rights Violation of Immigrant Women Domestic Workers in Turkey

Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities, London, England, 30 May - 01 June 2014, pp.35

Republican Freedom as Non-Subjection

Liberty, Equality and Fraternity, First International Philosophy Congress, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.57

Education for Citizenship: Responsive to Human Rights and Differences

Bordering, Re-bordering and New Possibilities in Education and Society, 14th World Congress of World Council of Comparative Education Societies (WCCES), İstanbul, Turkey, 14 - 19 June 2010, pp.113

Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet

TMMOB Su Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 March 2006, pp.478-485

The Rights-Bearing Citizen as a Problematic Actor of Liberal Politics: Communitarian and Republican Critics

21. Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 17 August 2003, pp.159-163

Küreselleşen Sermayeye Karşı Küreselleşen Muhalefet

Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2000, pp.637-641

Books & Book Chapters

Cumhuriyetçi Yurttaşlık

in: Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler, Selman Saç, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.167-177, 2023

Bulgaristan’daki Türk Azınlık

in: Bulgaristan: İdari, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapı, Burak Tangör, Editor, TİAV, Ankara, pp.520-549, 2020

Toplumsal ve Demografik Yapı

in: İran: Toplum, Devlet ve Siyaset, Burak Tangör, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.9-44, 2016

Julia Kristeva: Öznellik ve Psikanaliz

in: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar, Hilal Onur İnce, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.75-99, 2015

Refah ve Demokrasi: Türkiye'de 2000'lerde Sosyal Hak Siyaseti

in: Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyyup G. İsbir, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.677-692, 2013

Kuşaklar-arası Adalet Üzerine

in: Yeni Kuşak İnsan Hakları, Kıvılcım A. Ertan, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.217-230, 2013

Philip Pettit’nin Cumhuriyetçi Özgürlük Kavramı

in: Res Publica, Armağan Öztürk, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.339-365, 2013

Cosmopolitan Citizenship as a Thin Concept: who is willing to die for humanity?

in: Nationalism and Human Rights, Grace Cheng, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.123-140, 2012

Public Goods

in: Political and Civic Leadership: A Reference Handbook, Richard Couto, Editor, Sage, London/New Delhi , Mexico City, pp.153-161, 2010

Yurttaşlık mı, İnsan Hakları mı?

in: Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, Filiz Kartal, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.223-242, 2010

Dışlayıcı Bir Kurum Olarak Yurttaşlığın Evrimi: Polis’ten Küresel Düzene

in: Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, Filiz Kartal, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.11-55, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Kamusal Mallar

Astana, pp.449-455, 2018

Metrics

Publication

34

Project

4

Thesis Advisory

12

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals