Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1987 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Kanatlılarda bazı iki değerli iz minerallerin, florokinolon grubu antibakteriyel ilaçların ağızdan biyoyararlanımı üzerine etkileri

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English