Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Assistant Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2022 Lecturer PhD

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2014 Research Assistant

  Bilecik Seyh Edebali University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2003 - 2013 Research Assistant

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2021 - Continues Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Postgraduate KURUMSAL YÖNETİM

 • Postgraduate Muhasebe ve Finansal Raporlama

 • Postgraduate Finansal Analiz

 • Postgraduate Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate PROGRESS TO PROFESSIONAL LIFE

 • Undergraduate Genel Muhasebe

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Auditing

 • Postgraduate FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Postgraduate Denetim

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Undergraduate Mesleki Yaşama Uyum

 • Undergraduate TRANSITION TO UNIVERSITY LIFE AND LIFE SKILLS

 • Undergraduate Üniversite Yaşamına Uyum Ve Yaşam Becerileri

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Sigorta Muhasebesi

 • Undergraduate Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

 • Undergraduate Şirketler Muhasebesi

 • Associate Degree Sigorta Muhasebesi